Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze aanpak

Smile Invest - Contact

We partneren met hidden champions
om hun visie en ambitie te helpen realiseren.

Onze investeringscriteria

 • Een duidelijke visie en richting
 • Sterk leiderschap
 • Focus op innovatie
 • Excellent zijn in het creëren van customer success
Ivo en Bart

We zien potentieel en (h)erkennen ondernemerschap. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van ondernemers en hun bedrijf. Onze eigen investeerders hebben zelf allemaal succesvolle bedrijven uitgebouwd in diverse eindmarkten. Zij weten als geen ander kansen te grijpen en risico’s af te wegen op weg naar structurele waarde-creatie. We stellen dus niet alleen ons kapitaal, maar ook ons ondernemerschap ter beschikking van bedrijven.

Grootte ticket
€5-50m

Deal
Meerderheid, minderheid,
buy-out en
groeikapitaal

Duurtijd
Flexibel
Evergreen structuur
Gemiddeld 4-8 jaar

Grootte
€10-100m omzet
€2-15m EBITDA

Investeringsthema's
Digitalisatie
Gezondheidszorg & Welzijn
Milieu

Onze investeringsthema’s

We richten ons op 3 investeringsthema's als transformationele markttrends.

Digitalisatie

Technologische evoluties zoals artificiële intelligentie, cloud computing, big-data, machine learning en internet-of-things, leiden tot nieuwe business modellen, efficiëntere processen en innovatieve producten.

Wij ondersteunen bedrijven in software, hardware of digitale dienstverlening die mee surfen op deze golf van innovatie of bedrijven die dankzij digitalisatie een competitief voordeel hebben opgebouwd.

Investeringen
Gezondheidszorg & Welzijn

De ouder wordende bevolking heeft wereldwijd nood aan innovatieve en geavanceerde gezondheidszorg. Evoluties in diagnostiek en medische technologie maken het mogelijk om de gezondheidszorg te decentraliseren en dichter bij de patiënt te brengen. Daarnaast is er een toenemende vraag naar een betere levenskwaliteit en welzijn.

Smile Invest wil de gezondheidszorg & welzijn bevorderen door te investeren in bedrijven actief in medische technologie, diagnostiek of dienstverlening die meewerken aan een betere gezondheidszorg en bijdragen tot een betere levenskwaliteit.

Investeringen
Milieu

Er zullen significante investeringen nodig zijn in alle sectoren om de klimaatambities van de EU te halen tegen 2050. Er is ook stilaan een consensus dat de wereld op een duurzamere manier moet omgaan met schaarse grondstoffen zoals lucht, water, energie en bepaalde ertsen. Het versnellen van efficiënt gebruik van energie en materialen is een belangrijke manier om klimaatverandering tegen te gaan en hierbij is het stimuleren van innovatie en technologische ontwikkeling onvermijdelijk en noodzakelijk. 

Smile Invest wil het terugdringen van de gevolgen van klimaatverandering bevorderen door te investeren in bedrijven die actief zijn in de energietransitiesector en/of innovatieve milieuoplossingen voorstellen die bijdragen aan een duurzamere wereld - zij zijn de leiders van de toekomst.

Investeringen

Strategische ondersteuning

 • Wij zijn een actief klankbord voor het management team
 • Wij bouwen op onze ervaring in digitalisatie, gezondheidszorg en milieu
 • Wij linken onze bedrijven aan een uitgebreid netwerk van ondernemers en experts

Groei

 • Wij helpen management bij het uitwerken van go-to-market plannen voor nieuwe producten en diensten
 • Wij ondersteunen internationale groei
 • Wij helpen strategische acquisities realiseren en financieren

Operationele excellentie 

 • Wij wisselen ‘best practices’ uit rond efficiënte processen
 • Wij maken de organisatie klaar voor de toekomst en geven ideeën over structuur en mogelijke versterking
 • Wij versnellen digitalisatie en automatisatie
Smile Invest - DNA

Onze
toegevoegde
waarde

Relevante expertise. We hebben ruime expertise door onze focus op innovatie en groei, de ervaring en internationale netwerken van ons investeringsteam en 40 ondernemersfamilies die in ons geïnvesteerd hebben.

Flexibiliteit in transacties op maat. Als open-end evergreen investeringsmaatschappij bieden we flexibiliteit dankzij onze omvang (€350 miljoen), onze keuze voor minderheids- of meerderheidsdeals en onze betrokkenheid op de lange termijn.

Ondernemende aanpak. Onze aanpak, ingebed in onze eigen organisatiestructuur, passen we graag toe in de samenwerking met onze partnerbedrijven.

Effect extra

Onze
kerneigenschappen